Darželyje ugdoma pagal bendrąją ikimokyklinio ugdymo(si) programą „Pažink vaiką“. Programos ugdymo turiniu siekiama užtikrinti ugdymo(si) kokybę, atsižvelgiant į vaikų poreikius, amžių, individualumą, taip pat sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaikui įgyti ir plėtoti asmenines kompetencijas.

Random Image

DSC00504.JPG